Når vi erfarer verden handler det om å erfare kompleksiteten. Det synlige og det usynlige, samtid og fortid, gammelt og nytt, ideer, preginger, refleksjoner og forestillinger vi har om verden syntetiseres i erfaringen. Erfaring er alltid mer enn et øyeblikk. Menneske i sin helhet – tenkende, reflekterende og følende smelter sammen med et mangfold av sanseinntrykk og kulturelle og historiske lag. Mitt kunstneriske prosjekt handler tematisk om erfaringens og erindringens kompleksitet. Denne kompleksiteten ønsker jeg å formidle gjennom fotomontasjene mine.
familiemøte.jpg

møte

famlie.jpg

familie

farmor 3.jpg

farmor

barndom g.jpg

barndom