Konfrontasjonen med industrilandskapet er et møte med verdier knyttet til effektive produksjonsforhold og økonomisk lønnsomhet. Funksjonalitet rangerer over estetiske prinsipper og humane arbeids- og boforhold. Industritidsalderens monumenter er dog inntrykksfulle både i volum og materialitet, og vekker fantasien til livet gjennom sin kalde funksjonelle estetikk og sin ornamentale kraft og dynamikk.
halde4 endelig.jpg

Rørsystemer

die halle.jpg

Die Halle

Das Werk

Das Werk

stolpmann_zollverein.jpg

Zollverein