Fascinasjonen for det urbane og det industrielle har fulgt meg. Da jeg bosatte meg i Norge ble motsetningene mellom det menneskeskapte og naturen tydeligere og dypere. Natur vs. kultur, begges konstante interaksjon og gjensidige gjennomtrengning, er for meg drivkraft og motivasjon i mine kreative prosesser. Naturen trues av urbanisering og industri, men også det menneskeskapte trues av forfall og tilbakevending til naturen.
blå stol.jpg

blå stol

dialog forran gul himmel.jpg

dialog forran gul himmel