1_Stolpmann_skomakerstua_vesetgård_peis.jpg

peis

5_stolpmann_Herremyr_Vangen.jpg

ovn

6_stolpmann_Herremyr_Vangenhusmannsplass.jpg

kjøkken

7_stolpmann_Herremyr_Vangenhusmannsplass_mellomtorom.jpg

mellom to rom

8_stolpmann_skøienbråten_madrass.jpg

madrassen

9_Stolpmann_skøienbråten_rom med ovn.jpg

grevlinghi