Picture-Taker-QbNakj

Tradisjonelt avbilder fotografier verden foran kamera. Kamerablikket sammenfaller med øyets blikk. Vi møter verden reprodusert og fortolket i fotografiet. Det ferdige bilde har en høy grad av referensialitet til den ytre optiske verden. For meg er referansene til en indre verden like viktig. Fotografiet skal også romme det usynlige – det vil si ideene og forestillingene vi har om verden.